būti valdžioje


būti valdžioje
power

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • savęs — savę̃s pron. refl. sing. gen. K, DŽ, sàvęs, savė̃s, sàvies, savę̃, sàve, savè, sàvi, saũ žymint asmens ar asmenų santykį su pačiu savimi: Jis nė savęs nesigaili J.Jabl. Jis savę negailėj[o] Kls. Kožnas savę daboja Str. Nė savęs pasirašyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ranka — rankà sf. (2) K, (4) LKKXI173(Zt), Rod; SD315, H182, Sut, M, rañkos pl. (2) 1. viršutinė žmogaus galūnė nuo peties iki pirštų galų; šios galūnės dalis nuo riešo iki pirštų galų: Dešinė rankà, kairė rankà KI584. Tiesioji (dešinioji) rankà Dv …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • priklausyti — intr. 1. iki valios klausytis: Ko čia nepamatysi, ko čia nepriklausysi! rš. Kiek jin priklaũso visokių kalbų už tokią motiną! Pc. | refl. SD307: Klausės tų dainų ir niekada prisiklausyti negalėjo LzP. Į paupį nuėjęs prisiklausaĩ visokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paruošti — paruõšti, ia (pàruošia), pàruošė 1. refl. kiek eiti ruošą, atlikti namų apyvokos darbus: Aš kai padirbu, pasiruošiù, tai kaip kriste valgymas krenta Pc. Morta padeda ir pasiruõšti Pc. 2. tr. pagaminti, pataisyti (valgyti): Jiem paruošta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paraštinis — paraštinis, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: paraštìnis, paraštìnė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2013 12 21. Atnaujinta: 2014 01 07. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: esantis užribyje; …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • stebėsena — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: stebėsena Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. monitoring. Pateikta: 2014 10 22. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: ilgalaikis reiškinio ar sistemos… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • pavaldinys — pavaldinỹs, ė̃ smob. (34b); LL152 esantis kieno nors valdžioje, pavaldus asmuo, valdinys: Karaliaus Olafo pavaldiniai K.Būg. ║ valstybės pilietis: Ar gali būti draugijos nariais kitų šalių pavaldiniai? LTII604 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pojūtis — sm. (1) 1. Kos48 jausmas, pajautimas, įspūdis, išgyvenimas: Žmogus, patekęs į triukšmingą miestą, įgauna daug pojūčių FT. Laime sau laiko būti pojūčių valdžioje J.Jabl. Stiprių pojūčių ieškoti NdŽ. 2. fil. psichinis procesas – materialinio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • valdžia — valdžià sf. (4) K, Š, FrnW, KŽ 1. SD289, 317,400, KlG67, H142, R, MŽ, P, N, I, L, LL322, Rtr, ŠT359 teisė, galimybė ar gebėjimas tvarkyti kieno veiksmus, pajungti savo valiai; politinis viešpatavimas, vadovavimas: Vykdomoji, valstybinė valdžià… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įkristi — įkrìsti intr. 1. K krintant patekti į ką: Krislas į akį įkrito J. Kepurė įkrìto vandenin Š. Lapė netyčiomis įkrito į šulinį S.Dauk. Man septynios stirnenos medaus į vandenį įkrito ir pasileido J.Jabl. Įkrito mano ašara į vyną V.Kudir. Nu to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • žemukas — 2 žemùkas, ė adj. (2); L 1. Pns kuris mažo ūgio, žemasis: Mano žmona buvo žemùkė Vrn. Žemùkai gvaizdikai tiej rudi Drsk. Barsukas žemas žemùkas, an žemų kojų Vlk. Žemukas skiepelis BTŽ383. | Čia pastatyta tokia žemùkė pirkaitė Rdš. 2. prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language